Majowe

„MAJOWE”

Nasza obecność w Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie i aktywny udział w nabożeństwie majowym to już niemal tradycja. Z małymi wyjątkami, rok rocznie, korzystamy z zaproszenia Sióstr Niepokalanek. I chociaż, organizacja i przebieg nawet tak bliskiej wycieczki, dla grupy kilkudziesięciu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, do łatwych nie należą – nie mogliśmy sobie odmówić duchowych wrażeń. We wtorek 30.05.2023 r. punktualnie o 18:30 zasiedliśmy w ławach przyklasztornej kaplicy, aby wspólnie z Siostrami pogrążyć się w zadumie i modlitwie. Strawę dla duszy poprzedził spacer alejami parku oraz przepyszny poczęstunek w refektarzu. 

Galeria