Pracownicy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska

Główny Księgowy
Monika Runkwitz
tel. (46) 855 32 70 wew. 13

Podinspektor ds. Kadr i Płac
Ewelina Kacprzak
tel. (46) 855 32 70 wew. 13

Kasjer
Lidia Janiszewska
tel. (46) 855 32 70 wew. 14

Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego
Ilona Jackiewicz
tel. (46) 855 32 70 wew. 12

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
Barbara Wasilewska – Dudek
tel. (46) 855 32 70 wew. 11

Specjalista Pracy Socjalnej
Kamil Królewicz
tel. (46) 855 32 70 wew. 12

Specjalista Pracy Socjalnej
Edyta Trafisz
tel. (46) 855 32 70 wew. 12

Inspektor ds. Administracyjno – Magazynowych
Bożena Balcerowska
tel. (46) 855 32 70 wew. 21

Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej
Agnieszka Piątkowska
tel. (46) 855 32 70 wew. 24

Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej
Ewa Kempińska
tel. (46) 855 32 70 wew. 26