Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B.

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B.

Dostępność cyfrowa:

Data publikacji strony internetowej: 02.02.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian na stronie dotyczące poziomu WCAG 2.1 oraz dostępności dokumentów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz oświadczenia uzyskanego od dostawcy pakietu usług firmy Interefekt Judyta Ligęza (strona www, hosting, domena).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wykluczone są pułapki klawiaturowe.

Listy css stosowane w całym systemie są zgodne ze standardem.

Język stron serwisu prawidłowo określony w kodzie strony.

Nagłówki prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych treści.

Strona umożliwia korzystanie ze standardowych ułatwień:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Marcinem Kłosińskim e-mail: m.klosinski@eiti.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Lokalizacja i dojazd: Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B usytuowany jest w centrum miasta, obok szpitala.
 2. Można do nas dojechać n/w liniami autobusowymi:
  • Linia nr 3
   Nazwa linii:  A. Struga- Międzyborów
   A.Struga-Legionów Pol. /Wittenberga -Wittenberga k. Żabki-Limanowskiego/Legionów (NŻ)-Limanowskiego/Ditricha(NŻ)-Limanowskiego/Szpital-Osowskiego/Waryńskiego-Waryńskiego/Jasna-Jasna/Wiejska- Piękna/Leszno-Piękna/Izy Zielńskiej-Izy Zielińskiej- Kpt.Pałaca -Pileckiego-Fieldorfa Nila- Środkowa/Kilińskiego- Środkowa/Limanowskiego- Mireckiego/Ossowskiego-Al.Partyzantów/PDT-PKP-POW-Radziwiłowska-Okrzei/Wyspiańskiego- Jaktorowska/ 1 Maja- Dąbrowskiego/Lelewela- Dąbrowskiego/Południowa- Jaktorowska/1 Maja- Sade Budy/Międzyborów- Miedzyborów pętla.
  • Linia 4
   Nazwa linii: Żeromskiego/Poznańska- Parkingowa
   Żeromskiego/Poznańska- Żeromskiego/Krzywa-Żeromskiego/Piastowska- Wittenberga- Wittenberga k. Żabki- Limanowskiego/Legionów Polskich (NŻ)- Okrzei/Wyspiańskiego- Mireckiego/1Maja- Limanowskiego/Szpital- Al. Partyzantów/PDT- PKP-Środkowa/Bohaterów Warszawy- Środkowa/Mireckiego- Środkowa/Limanowskiego- F. de Girarda-Kpt. Pałaca- Skrowaczewskiego/ Nietrzebki-Spółdzielcza- M. Nietrzebki- Parkingowa Pętla.
  • Linia 5
   Nazwa linii: Mostowa Pętla-Korytów
   Mostowa Petla -Mostowa-Sikorskiego/Konarskiego- Limanowskiego/Legionów Polskich (NŻ)-Limanowskiego/Ditricha (NŻ)-Limanowskiego/Szpital-Osowskiego/Waryńskiego-Izy Zielińskiej -Kpt.Pałaca- Pileckiego- Fieldorfa-Nila-Środkowa/Kilińskiego-Środkowa/Limanowskiego-Środkowa/Mireckiego-Środkowa/Bohaterów-PKP-Al. Partyzantów/PDT- Mireckiego/1 Maja (NŻ)-Reymonta-Piotra Skargi/Reymonta-Piotra Skargi/Rolna-Opolska/Rolna-Opolska/Reymonta-Reymonta-Mickiewicza/Kanałowa-Mickiewicza/Wrocławska-Zalew Żyrardowski-Mickiewicza/Roszarnicza- Mickiewicza-Korytów-Korytów/Straż-Korytów/Polna-Korytów las.
  • Linia 7
   Nazwa linii: Żeromskiego/Poznańska-Parkingowa
   Żeromskiego/Poznańska-Żeromskiego/Krzywa-Żeromskiego/Piastowska- Wittenberga -Wittenberga k. Żabki-Limanowskiego/Legionów Polskich (NŻ)-Okrzei/Wyspiańskiego-Mireckiego/1Maja (NŻ)-Limanowskiego/Szpital-Al. Partyzantów/PDT- PKP-Środkowa/Bohaterów-Środkowa/Mireckiego-Środkowa/Limanowskiego-Filipa de Girarda-Kpt. Pałaca- Skrowaczewskiego/Nietrzebki- Spółdzielcza-Marii Nietrzebki-Parkingowa Pętla.
 3. Wejście główne do Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie jest zlokalizowane przy ulicy Limanowskiego 32B. Dojść do budynku można przez furtkę lub bramę. Przy furtce zamontowany jest domofon. Pracownik,  który otworzy furtkę lub bramę udzieli informacji lub pomocy.
 4. Wjazd na teren Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie i parking jest od ul. Limanowskiego 32B. Przy budynku jest kilka miejsc parkingowych, jednak należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa brama jest zamknięta i należy użyć domofonu przy furtce.
 5. Wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie dla osób poruszających się na wózkach usytuowane jest od strony parkingu. Znajduje się tu podjazd, drzwi  do windy otwierane są za pomocą samozamykacza. Panel sterujący umieszczony na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
 6. Na parter i piętra budynku można wejść schodami 2 klatek schodowych.
 7. Ciągi komunikacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku zapewniają wystarczającą przestrzeń wolną od przeszkód, spełniają wymagania dla dróg ewakuacyjnych, posiadają odpowiednią szerokość i są pozbawione różnicy poziomów.
 8. Winda osobowa główna umiejscowiona w odległości 20 metrów od wejścia głównego.
 9. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B posiada dwa samochody osobowe. W tym jeden ze składanymi szynami ułatwiającymi wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.
 10. Toalety ogólnodostępne – znajdują się na przyziemiu budynku, parterze budynku oraz na piętrach mieszkalnych, są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 11. Obsługa osób niesłyszących, niewidomych i słabowidzących. W Domu Pomocy Społecznej nie ma dostępnej usługi tłumacza języka migowego oraz nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.04.2022r.