79 rocznica Powstania Warszawskiego

 

79 rocznica Powstania Warszawskiego

 

WSZYSCY KTÓRZY ROZPOCZĘLI WALKĘ WIEDZIELI, ŻE IDĄ NA PEWNĄ ŚMIERĆ,
POZOSTALI ZAZDROŚCILI POLEGŁYM.
NADZIEMSKA SIŁA ROZPROMIENIAŁA SERCA

Antoni Chruściel „Monter”
Londyn, dnia 20 sierpnia 1945

Galeria