Kantor

W dniu 29.02.2024 r. na zaproszenie Pani Barbary Rzeczyckiej przewodnika PTTK, udaliśmy się do dawnego Kantoru. Mieliśmy okazję zwiedzić ten zabytkowy budynek będący jeszcze w trakcie prac rewitalizacyjnych, jak również posłuchać niezwykle ciekawych opowieści Pani Barbary o historii nie tylko Kantoru ale i innych  zabytkowych, żyrardowskich obiektów. Przy okazji wcieliliśmy się w rolę „tajemniczego klienta” i sprawdzaliśmy czy Kantor rzeczywiście jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A o zastosowanych rozwiązaniach opowiadali nam Pani Ola i Pan Łukasz – z Urzędu Miasta Żyrardowa.