Projekt M-Senior

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32b w latach 2022-2023 był beneficjentem projektu badawczo-rozwojowego pt: „M- Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie badań oraz opracowanie na ich podstawie zestawu narzędzi M-Senior, czyli kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania, które służyć będzie przede wszystkim do poprawy lub utrzymania funkcjonowania poznawczego seniorów powyżej 60 roku życia, niwelowania stresu oraz łagodzeniu objawów depresji występujących w tej grupie wiekowej.

Założono, iż kompletny zestaw terapeutyczny pozwoli na:

• poprawę sfery fizycznej w codziennym funkcjonowaniu osób starszych, w tym np. skrócenie czasu reakcji i przyspieszenie tempa wykonywania dowolnych ruchów, wpływ na sprawność ręki itp.

• polepszenie funkcji poznawczych i emocjonalnych, czyli poprawę koncentracji, pamięci, nastroju, itp.,

• wzmocnienie funkcjonowania w sferze społecznej.

Projekt składał się z IV etapów, nasz Dom dołączył na IV, ostatnim etapie. Uczestniczący Mieszkańcy, musieli spełnić kryteria, jakimi był wiek powyżej 60 roku życia, występujące łagodne i umiarkowane zaburzenia funkcji poznawczych i brak doświadczenia w pracy z Musiconem.

Na początku i na końcu trwania etapu Mieszkańcy zostali poddani pomiarom określonych sfer terapeutycznych: poznawczej, fizycznej, relacji społecznych i satysfakcji z życia, rozwijania kreatywności.

Nasi Mieszkańcy znaleźli się w grupie badawczej, gdzie pod okiem terapeutów regularnie pracowali z zestawem M-Senior. W trakcie zajęć testowali elementy zestawu i specjalnie opracowane scenariusze aktywności.

Przez cały czas trwania IV etapu opiekę merytoryczną nad jego przebiegiem sprawowali naukowcy UM w Poznaniu. Niewątpliwą wartością poza celami projektowymi była silna integracja grupy, uświadomienie sobie potrzeby bliższych relacji, przynależności, ale też samodowartościowania i poczucia sprawczości. Dla naszych Mieszkańców i naszego Domu to kolejne doświadczenie projektowe, które pozostawia po sobie dużo dobrych wrażeń, emocji ale też satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.