PROJEKT MUSICON

Uprzejmie przypominamy się,  iż od stycznia do maja 2023 r.  braliśmy udział w projekcie badawczo- rozwojowym pt: „M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych “.

Otóż, zrealizowany przez nas projekt został zauważony i doceniony przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie i znajdzie się  na stronie www.mcps.com.pl w zakładce Polityka senioralna, jako Dobra Praktyka.

Brawo MY!!!