Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 24:

POWITANIE LATA W HAMERNII

Utworzono dnia 26.06.2018

POWITANIE LATA W  HAMERNII

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni zdążył nas przyzwyczaić do cyklicznej imprezy  „Powitanie lata”, która w tym roku odbyła się 12.06.2018 r.  Wybraliśmy się bardzo liczną grupą, gdyż spotkanie cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem wśród naszych Mieszkańców. Gości przywitał Dyrektor Domu Pan Daniel Borowski, życzył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń, dobrej zabawy i dużo uśmiechu na cały rok. W programie znalazły się występy artystyczne, zabawa taneczna oraz poczęstunek. Mieszkańcy DPS z Hamerni przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Sękulskiego, zaśpiewali znane, wesołe i nostalgiczne piosenki. Wspólny śpiew, widoczny uśmiech na twarzach i gromkie brawa, były dowodem na zachwyt występem. Muzyka poderwała do wspólnego śpiewu oraz tańca.
Dzień był ciepły i pogodny, aż żal nam było wracać do domu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

 

czytaj dalej na temat: POWITANIE LATA W HAMERNII

KREATOR SPOŁECZNY

Utworzono dnia 14.06.2018

KREATOR SPOŁECZNY

Pod takim hasłem odbyła się w czwartek 07.06.2018 r. Pierwsza Konferencja Społeczna Powiatu Żyrardowskiego, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Żyrardowie, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Kuźnię Inicjatyw „Wiskitki.org”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz. Nie mogło nas tam zabraknąć. Przedstawiciele wszystkich gmin z powiatu podzielili się na forum swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów społecznych. Każdy opowiedział o swoich sukcesach, planach na dalsze działania oraz ograniczeniach. O dobrych praktykach opowiadał Pan Jakub Kamiński – Prezes Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” a także zaproszeni goście z Powiatu Wołomińskiego: Pan Waldemar Banaszek – Zastępca Burmistrza Miasta Tłuszcza, Pani Ewelina Gzowska – Prezes Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK” oraz Pani Katarzyna Rostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Była to pierwsza taka konferencja w naszym powiecie. A mamy nadzieję, że nie ostatnia.

INTEGRACYJNY DZIEŃ DZIECKA W NASZYM DOMU

Utworzono dnia 11.06.2018

INTEGRACYJNY DZIEŃ DZIECKA W NASZYM DOMU

06.06.2018 r. gościliśmy u siebie najmłodsze dzieci wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie. Frekwencja była wprost wzorowa. Dzieci gromadnie odpowiedziały na nasze zaproszenie z okazji Dnia Dziecka. W przygotowaniach dekoracji i niespodzianek dzielnie pomagali mieszkańcy naszego Domu. Impreza miała na celu integrację między pokoleniami  oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi. A także rozbudzenie na nowo dziecka w nas, starszych. Udało się. Zarówno mieszkańcy DPS jak i najmłodsi uczniowie z guzowskiej szkoły bawili się przednio. Uśmiechy nie schodziły z twarzy. Gry i zabawy prowadzone przez animatorki, wata cukrowa, lody – wszystko to wypełniło czas naszym małym przyjaciołom. Strzałem w dziesiątkę okazały się pinaty. Chętnych do ich rozbicia było aż nadto.
 Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

GRILLOWANIE

Utworzono dnia 05.06.2018

GRILLOWANIE

Jest nam bardzo miło, że nasz Dom  wspierany jest przez wolontariuszy czyt. naszych  Przyjaciół ze Studzieńca. 26 maja upłynął nam bardzo przyjemnie, mimo lekko niesprzyjającej pogody, spotkanie przyniosło mnóstwo radości, pozytywnej energii i nieocenioną pomoc w pracach porządkowych na terenie DPS. W tym dniu otworzyliśmy oficjalnie sezon grillowy i w ten sposób udało nam się  połączyć  przyjemne z pożytecznym.
Bardzo dziękujemy za pomoc i wspólnie spędzony czas.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

MAJÓWKA W SZYMANOWIE

Utworzono dnia 05.06.2018

MAJÓWKA W SZYMANOWIE

 W środę 23.05.2018 r. gościliśmy u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie na wspólnej majówce. Maj jest szczególnym miesiącem, z jednej strony czasem zadumy - dlatego uczestniczyliśmy w nabożeństwie w Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Z drugiej zaś, jest miesiącem, w którym budzi się życie i z którego czerpie się największą radość. Korzystając z zasobów terenu przyległego do klasztoru, połączyliśmy sacrum z profanum i poza pokarmem duchowym w postaci modlitwy nakarmiliśmy też ciało kiełbaskami z ogniska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 31.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
obowiązująca od dnia 25.05.2018r.
1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej:
-    drogą papierową na adres: ul. Limanowskiego 32 B, 96-300 Żyrardów
-    mailowo: dyrektor@dpszyrardow.pl
-    telefonicznie (46) 855-32-70
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych zostanie wyznaczony osobowych inspektor ochrony danych (IOD)
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej na podstawie
a) ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
b) ustawy z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
c) ustawy z 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
d) ustawy z 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym,
e) ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
f) ustawy z 29 września 1994r o rachunkowości,
g) ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych,
h) uchwał Rady i Zarządu Powiatu Żyrardowskiego oraz zarządzeń Starosty Powiatu Żyrardowskiego
i) statutu Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B
- realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu,
W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
5. Odbiorcy Państwa danych
Odbiorcami Państwa danych będą:
a) Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych (ADO).
b) Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani o ich uzupełnienia.
3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

SPACER PO OGRODZIE BOTANICZNYM W POWSINIE

Utworzono dnia 24.05.2018

SPACER PO OGRODZIE BOTANICZNYM W POWSINIE

Nie straszne nam były żadne przeszkody: chłód, deszcz ani zatłoczona trasa i dłużąca się podróż. Zaplanowaliśmy wycieczkę do Powsina na dzień 16.05.2018 r. i nic nie było w stanie zmienić naszych planów. Wraz z Przyjaciółmi z Przestrzeni Seniora ruszyliśmy ścieżkami Ogrodu Botanicznego podziwiać różnorodność form i kolorów roślin. Od drobnych, niemal niezauważalnych po rosłe dęby, sosny. Zarówno te znane z naszych przydomowych ogródków, po tropikalne, których nazw nawet nie byliśmy w stanie wymówić. Wobec piękna i ogromu przyrody człowiek staje się maluczki niemal jak mrówka, co mieliśmy okazję doświadczyć mijając znaczących rozmiarów skalniak. W takim miejscu jak Ogród Botaniczny w Powsinie, najdrobniejszy listek wzbudza zachwyt. Przyjemnym akcentem był towarzyszący nam ciągły śpiew ptaków oraz słyszany z oddali radosny rechot żab. Całe szczęście, że zabraliśmy parasole.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

 

VI GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Utworzono dnia 09.05.2018

VI GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ


Na zaproszenie Uczniów, Dyrekcji oraz Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie 27 kwietnia 2018 roku gościliśmy na VI Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Młodzi reprezentanci placówek przedszkolnych z terenu gminy Wiskitki spotkali się na scenie w sali gimnastycznej szkoły w Guzowie, gdzie zgodnie z zasadą fair play stanęli w szranki konkursu. Dzieci bawiły się wspaniale, choć nie brakło także nutki scenicznego stresu. Nas, jako gości zachwyciły nie tylko talenty młodych artystów, ale też ich przepiękne stroje. Na scenie pojawiły się bowiem m.in. krasnale, kaczuszki i biedronki. W składzie jury konkursu znaleźli się przedstawiciele naszej placówki. Konkursowiczów oceniali min. Przewodniczący Rady Mieszkańców Pan Jan Piechocki i Pani Elżbieta Ciesielska -Dyrektor Domu.

Za zaproszenie serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

WIELKANOC 2018

Utworzono dnia 16.04.2018

WIELKANOC 2018

W Wielką Niedzielę, wspólnie uczestniczyliśmy w świątecznym śniadaniu, zasiedliśmy do wielkanocnego stołu suto zastawionego potrawami przygotowanymi przez nasze Panie Kucharki.  Nie zabrakło żurku, jaj, kiełbasy, sałatek, babek oraz innych tradycyjnych specjałów. Nieliczni mieszkańcy Domu spędzili Święta Wielkanocne ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych, przeważająca część pozostała w placówce, dlatego zapewnienie serdecznej, ciepłej i rodzinnej atmosfery w tym szczególnym czasie, było dla nas nadrzędnym celem.

Ważnym i nieodłącznym elementem była dla nas Msza św. jak co roku odprawiana przez zaprzyjaźnionego z nami księdza Proboszcza Adama Bednarczyka.

Pojawił się też zajączek wielkanocny, który obdarował wszystkich Mieszkańców  prezentami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Utworzono dnia 31.03.2018

Świąt Wielkanocnych,

niosących nadzieję i odrodzenie życia,

siły oraz wiary, która pokona zwątpienie

i uniesie serca ponad przemijanie.

Życzą Mieszkańcy i Pracownicy DPS

 

czytaj dalej na temat: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 170

W tym miesiącu: 136

W poprzednim miesiącu: 513

Wszystkich: 0